Business consultant IAM bij DJI

Locatie: Gouda, Zuid-Holland
Datum Geplaatst: 03-01-2019
Voor Dienst Justitiële Inrichtingen zijn wij op zoek naar een Business consultant IAM
Start : 1 februari, voor 36 uur in de week
Standplaats : Gouda

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd ca. 45.000 justitiabelen. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Bij DJI werken meer dan 15.000 medewerkers, verspreid over 77 vestigingen verdeeld over het hele land. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl.

Project ‘Toegangsplatform DJI’
Het project Toegangsplatform DJI heeft als opdracht om de Identity en Access Management (IAM)-processen te centraliseren en te optimaliseren. Ter ondersteuning van deze processen wordt de centrale voorziening ‘Toegangsplatform DJI’ ontwikkeld en gerealiseerd. Van belang is dat het toegangsplatform gebruiksvriendelijk werkt voor de business. Dit geldt zowel voor het dagelijks gebruik van autorisaties door de DJI- en ketenpartner medewerkers - het kunnen managen van de autorisatietoewijzing - als het kunnen nemen van beslissingen om zo aantoonbaar ‘in control’ te blijven. De business wordt optimaal in staat gesteld om aan hun IAM-gerelateerde taken en verantwoordelijkheden uitvoering te kunnen geven.

Functieomschrijving (van FGR) 
Taak van de Business consutant IAM
De Business consultant IAM gaat een bijdrage leveren in het projectaandachtsgebied ‘Business’.
Hierbij ligt de focus op het opschonen van de huidige autorisaties van de medewerkers, het
definieren van rollen en het implementeren van het nieuwe toegangsplatform in de business, inclusief de nieuw opgestelde nieuwe IAM processen.

De primaire taken van de Business an consultant alist IAM zijn:
 • Inventariseren en schonen van de identiteitsgegevens en autorisaties
 • Implementeren van de nieuwe IAM processen en IAM organisatiestructuur
 • Het opstellen van rollen en/of inventariseren van attributen (ABAC)
 • ‘In-control’ brengen van de autorisatiesituatie van diverse bedrijfsonderdelen


De Business consultant IAM werkt nauw samen met de projectleider, business analisten en functioneel beheerders binnen de directie informatievoorziening. Daarnaast vindt intensief contact plaats met contactpersonen binnen de diverse bedrijfsonderdelen.

Functie-eisen
 • HBO denk en werkniveau

 • 7 jaar ervaring als business consultant in het IAM vakgebied

 • Aantoonbare kennis van IAM oplossingen, de security- en business impact daarvan en het uitrollen van deze concepten in de business

 • Het kunnen onderhouden van autorisatiemodel-concepten in afstemming met de autorisatiecontactpersonen in de business;

 • Aantoonbare IAM-ervaringen bij een overheidsomgeving

 • Gedegen kennis van de ‘Do’s en Don’ts’ binnen IAM-projecten

 • 3 jaar ervaring in het ontwikkelen, beschrijven en uitrollen van IAM-business- en -security-processen

 • Kennis en ervaring met het kunnen toelichten en presenteren van de IAM-projectdoelstellingen en –impact aan de business

 • Kennis van het de IAM oplossing SmartAIM

 • Kennis en ervaring van de role miningsoplossing Big Picture 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS