Scrummaster voor DELA - Eindhoven

Locatie: Eindhoven, Noord-Brabant
Datum Geplaatst: 04-01-2019
Voor DELA zijn we op zoek naar een Scrum Master.
Startdatum : Zo spoedig mogelijk , voor 40 uur in de week
Standplaats : Eindhoven

Doelstelling functie
Faciliteren van het scrumproces en het optimaal laten presteren van het scrumteam volgens de scrum spelregels zodanig dat voor opdrachtgevers en eindgebruikers het meest waardevolle product wordt opgeleverd binnen de beperkingen van tijd en budget. Je begeleidt het team in zaken als stand-ups en retrospectives en hebt een sterke rol om de teamleden te helpen nog beter te worden in hun rol. Je ondersteunt de Product Owners en gezamenlijk zorg je ervoor dat het team aan de meest waardevolle oplossingen werken.
Voor deze rol specifiek werk je als Scrummaster voor traject 1UP. Het betreft de realisatie van nieuwe front en backend systemen voor uitvaartverzorging. De rol behelst in eerste instantie het mee-inrichten van de projectorganisatie.

Bijzondere rollen/overlegorganen
• Neemt deel aan kennisteams/gildes
• Neemt deel aan scrummasters- en /of coaches overleg 
• Neemt deel aan overlegstructuren binnen Governance met gebruikersorganisatie (IT)
• Levert een bijdrage aan RGA-cyclus van teamleden (IT)
• Scrummaster kan behalve een functie ook een rol zijn (als onderdeel van een andere functie)

Resultaatgebieden

1. Delivery
Stelt samen met Product Owner (PO) de product backlog op, stelt haalbare sprintbacklogs op en faciliteert en bewaakt het scrumproces zodat door tijdige interventie en bijsturing de hoogst mogelijke waarde voor de opdrachtgever en eindgebruikers wordt opgeleverd.

2. Teamontwikkeling
Coacht individuele teamleden en het team om de werkwijze en de samenwerking binnen het team, de samenwerking met eindgebruikers en leveranciers en de samenwerking over de teams heen voortdurend te verbeteren.

3. Meten en rapporteren
Houdt overzicht over opgeleverde userstories en epics, maakt voortgang inzichtelijk middels metrics en rapporteert over de teamprestaties.

4. Stakeholdermanagement en afstemming
Stemt (inhoudelijk) af met andere scrummasters en product owners, speelt in op veranderingen in de omgeving en zorgt dat het team daar zo min mogelijk last van heeft op zo’n wijze dat voor de verschillende opdrachtgevers maximale businesswaarde gecreëerd wordt.

Belangrijkste uitdagingen

1. Scrumteam optimaal laten presteren en continu laten ontwikkelen en verbeteren
2. Verwijderen van impediments (variant IT, bij Marketing is dit belegd bij manager of PO)
3. Zijn van agile ambassadeur: met passie uitdragen van het lean- en agile gedachtengoed.
4. Goed communiceren en overwicht bewaren.
5. Handelen volgens afdelings DNA:
Voor IT: vanuit vakmanschap, oplossing gedreven, met discipline en als teamspeler.
Voor marketing: wendbaar, doelgericht en klantgericht.


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS