Functioneel Tester voor Rijkswaterstaat

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland
Datum Geplaatst: 09-01-2019
Wij zijn op zoek naar een Functioneel Tester voor Rijkswaterstaat
Start : Zo spoedig als mogelijk is , voor 36 uur in de week
Standplaats : Rotterdam


Plaats in de organisatie/werkgebied 
Met de introductie van de Omgevingswet wordt de stap gemaakt naar het één loket principe waar alle gebruikers van het stelsel terecht kunnen voor alle informatie over en gebruikerstoepassingen van de Omgevingswet. In de Omgevingswet wordt een belangrijke stap gezet naar decentralisatie van de regelgeving betreffende de Openbare Ruimte. In het omgevingsloket zullen daarom de regels van zowel het Rijk als gemeenten, waterschappen en provincies in onderlinge samenhang worden ontsloten. 

Hiervoor heeft het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een Toepasbare Regels oplossing nodig waarmee alle overheden hun regelgeving in de vorm van bedrijfsregels kunnen aanleveren via een centraal koppelvlak, waarna deze regels in samenhang worden uitgevoerd door de Rule engine. 

De tester is (50) werkzaam binnen het team dat verantwoordelijk is voor het toepasbaar maken van de Rijksregels. Dit team zet de juridische regels om in vragenbomen die beschikbaar worden gesteld in het nieuwe omgevingsloket. Ten behoeve hiervan gebruikt het team twee applicaties, namelijk: - een tool voor het analyseren van wetsteksten - een tool voor het maken van vragenbomen op basis van geanalyseerde wetteksten De uitvoering van de testen zal deels door de inhoudelijk deskundigen uitgevoerd worden. Daar waar mogelijk faciliteert de tester deze inhoudelijk deskundigen in de testuitvoering. 

De tester is (50) werkzaam binnen het DSO beheerteam. Dit team heeft als doel de DSO componenten die RWS ontwikkelt in beheer te nemen. Ten behoeve hiervan is de tester verantwoordelijk voor functionele applicatietesten. 

Organisatiecultuur en professionaliteit (Optioneel) 
Programma DSO wordt uitgevoerd binnen een SAFE AGILE werkomgeving. 

Taken/werkzaamheden (Gelieve maximaal 3 taken/werkzaamheden invullen) 
1. Testvoorbereiding (testplan), testuitvoering/begeleiding en bijhouden testbevindingen van functionele acceptatie testen. Verder uitwerken en beheren van testscenario’s en testdata. 2. Toetsen van documentatie en testen van gebruikershandleidingen bv. ten behoeve van gebruik van APi’s, aanmaken PKI-Overheidscertificaten door afnemers, 3. Begeleiden van gebruikersacceptatietesten aan de hand van testscenario’s en testdata 

 

Eisen:
Opleiding 

1. Tenminste HBO werk- en denkniveau 
2. Relevante opleiding op tenminste HBO niveau (bijv. informatica of informatiekunde) 

Werkervaring (Gelieve maximaal aantal van 3 invullen met aantal jaren) 
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het opzetten en uitwerken van functionele acceptatie testen 
2. Minimaal 2 jaar ervaring met testcoördinatie: afstemming met functionele beheerders, technische beheerders en eindgebruikers 
3. Minimaal 2 jaar ervaring met het werken in grote overheidsprogramma’s 

Hard skills
1. TMap (next) / ISTQB gecertificeerd 
2. Agile werken 
3. Ervaring binnen de Rijksoverheid 

 

Wensen 
1. Kennis van en ervaring met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
2. Kennis van geautomatiseerd testen 


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS