Enterprise Architect  voor DEFENSIE (Amersfoort)

Locatie: Amersfoort, Utrecht
Datum Geplaatst: 04-02-2019
Voor Defensie zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect 
Start :  1 mei , voor 32 uur in de week
Standplaats : Amersfoort

Werkzaamheden
 • Uitvoeren van bedrijfsanalyses (organisatie, processen en informatievoorziening) bij operationele eenheden en om een probleem of nieuwe mogelijkheid te beschrijven.
 • Ontwikkelen van operationele systeemconcepten ter verbetering van het operationele domein.
 • Bijdragen aan het onderhouden van het programma architectuur en programma plan.
 • Bijdragen aan beleidsondersteuning, wetenschappelijk onderzoek en Concept Development & Experimentation op het gebied van commandovoeringondersteuning en volgt de vaktechnische en technische ontwikkelingen.


Jouw Rol
De Enterprise Architect versterkt het team Benefits met activiteiten teneinde een intensieve interactie met operationele eindgebruikers (Procesmodelhouder (PMH) en de superusers) en de operationele instandhouders op zetten. Deze interactie realiseert de randvoorwaarden dat de nieuw op te leveren systemen en applicaties optimaal aansluiten bij de operationele bedrijfsvoering.

De inrichting van dit team is zo veel mogelijk joint uitgevoerd, zodat wederzijds optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare kennis en ervaring op het gebied van het landgebonden, luchtgebonden en maritime/amfibische optreden. Om het belang van het koppelvlak met de operationele gebruiker te onderstrepen, wordt gebruik gemaakt van een lokale footprint op de belangrijkste klantlocaties en zal de architect regelmatig bij de operationele eenheid bevinden om een goed beeld te krijgen van het specifieke operationele optreden.

De bedrijfsarchitect zal tevens een prominente rol spelen in de begeleiding van de operationele gebruikers en projectteams voor het implementeren van nieuwe IT systemen.
 
Eisen
 • aantoonbaar WO werk en denk niveau binnen het domein van IT management.     
 • aantoonbare ervaring met het inrichten van IT -beheersprocessen en organisaties bij grote uitvoerende overheidsinstanties.   
 • aantoonbare ervaring in het uitvoeren van complexe bedrijfsorganisatorische analyses waaarbij IT over verschillende afdelingen beheerd en ingezet wordt.    
 • aantoonbare ervaring met changemanagement waarbij de rol van IT een signifancte verandering in de organisatie heeft te weeg gebracht.    
 • aantoonbare ervaring met het uitvoeren van complexe impact analyses als gevolg van aankomende automatiserengsprojecten ten gevolgen van vergaande modernisering van de IT.    
 • aantoonbare ervaring Business Proces (Re)Design bij met (her)ontwerpen van de IT en IV dienstverlening.    
 • aantoonbare kennis en ervaring met het geheel van inventariseren, analyseren en veranderen van operationele bedrijfsvoeringsprocessen.    
 • Business Plan Development een afgeronde WO Opleiding in de richting van Bedrijfskunde of Organisatiekunde.
   
 • CoBIT Business IT Alignement         Foundation Certified
 • ITIL V3 Service Design        Foundation Certified en Expert level
 • ASL, BiSL, ITIL V3        Foundation Certified
 • MSP         Foundation Certified
 • Agile Scrum         Foundation Certified
 
Wensen:
 • kennis van en ervaring met het werken aan IT in het Openbare Orde & Veiligheid domein (Defensie, Politie, Justitie, Douane, NAVO, of gemeentelijke handhaving/opsporing)    
 • meer dan 5 jaar ruime ervaring in het uitvoeren van bedrijfskundige analyses op het gebied van bedrijfsvoering en IT ondersteuning.
 • ruime ervaring met het (her)ontwerpen van organisatiestructuren in de IT dienstverlening.
 • ruime ervaring met de implementatie van IT systemen die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van de organisatie(delen).    


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS