Developer GEO GIS voor Ministerie van Defensie

Locatie: Utrecht, Utrecht
Datum Geplaatst: 04-02-2019
Voor Defensie zijn wij op zoek naar een Developer GIS
Startdatum : 1 mei , voor 36 uur in de week
Standplaats : Utrecht

Werkzaamheden

De KMar streeft er naar om als één organisatie op te treden met en op basis van een gedeeld beeld over de actuele en mogelijke toekomstige situatie en de daarbij horende risico’s binnen de lopende operaties. Het integrale operationele en mogelijke toekomstige beeld wordt opgebouwd door de bestaande en nieuwe sturings-, en informatie-entiteiten, operationele entiteiten en IV-functionaliteiten, centraal samen te brengen en te integreren.

Dit concept, het Informatie Gestuurd Optreden (IGO), vormt het fundament waarop in de nabije toekomst het Landelijk Tactisch Commando (LTC) wordt opgericht. Binnen het LTC wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week overzicht gehouden en een solide informatieverwerking, verspreiding en de daarvan afgeleide sturing gerealiseerd. Dit LTC dient dan ook 24x7 bereikbaar te zijn voor collega’s, Defensiemedewerkers, Ketenpartners en het publiek. CDS heeft, ter ondersteuning van het LTC (in oprichting) aan JIVÇ de opdracht verstrekt om te komen tot IV/ICT centralisatie voor de KMar, waar een geografische uitwerking van het “Common Intelligence Picture (CIP)” deel van uitmaakt.

Dit CIP voorziet in de intelligence informatiebehoefte en draagt daarmee bij aan een effectieve en efficiënte besluitvorming tijdens de planning en operationele uitvoering. Met deze toepassing van het CIP wordt een concrete invulling gegeven aan het concept Informatie Gestuurd optreden (IGO).


De Developer GEO/GIS - CIP IGO IT:
 • Beschrijft oplossingsalternatieven, ontwerpt, maakt en configureert (delen van) GIS systemen, die invulling geven aan de gewenste CIP functionaliteiten;
 • Stelt (systeem)documentatie en instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door o.a. het opstellen en onderhouden van de werkinstructies van de geautomatiseerde

 
Eisen
 • minimaal 5 jaar beroepsmatige ervaring als softwareontwikkelaar.    
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen met HTML5, Javascript, CSS3 en scripting libraries.     
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen in het GEO/GIS domein.    
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen Web Applications en Web Services met ASP.NET en C#    
 • Component Integration     
 • Testing     
 • Documentation Production     
 • Problem Management     
 • HBO niveau    
 • een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Nederlands: niveau moedertaal.

 

Wensen
 • ervaring met Visual Studio 2017 en Team Foundation Server 2017.     
 • ervaring met het ArcGIS platform en kennis van ArcGIS Server, ArcGIS GeoEvent Server en de ArcGIS Javascript API.    
 • gecertificeerd Exam 480: Programming in HTMLS with Javascript and CSS3.    
 • kennis van en ervaring met open GEO standaarden (zoals bijvoorbeeld OGC).    
 • kennis van en ervaring met Continuous Integration (CI) en Deployment (CD).    
 • kennis van en ervaring met ASP.NET Core (Web API).    
 • ervaring met het werken in een Agile/Scrum team.    


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS