Functioneel Beheerder voor VNG - aanbesteding telecommunicatie

Locatie: Den Haag / Rotterdam, Zuid-Holland
Datum Geplaatst: 08-02-2019
Wij zijn op zoek naar een Functioneel Beheerder voor VNG - aanbesteding telecommunicatie
Start : 11 maart, voor 40 uur in de week
Strandplaats : Den Haag / Rotterdam
 
Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten.

Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.
 
Gemeentelijke Telecommunicatie
GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam,
bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’.
Sinds maart 2017 maakt het beheer en de ontwikkeling van het initiatief 14+ netnummer onderdeel uit van VNG Realisatie. Het beheer en ontwikkeling spits zich toe op het functioneel onderhouden van het 14+ netnummer concept met daarnaast het productmanagement en de ontwikkelingen binnen de ICT en de dienstenverlening van gemeenten.
Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten
vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van Service Centrum Gemeenten.
 
Functioneel beheerder 14+ en GT Vast
De activiteiten binnen 14+Netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan 2019 kennen een belangrijke beheercomponent richting de gebruikersgroep.

Deze gebruikersgroep bestaat uit meer dan 200 gemeenten die actief gebruik maken van de 14+ oplossing. Uit de aanbesteding GT Vast (vaste telefonie, data en internet voor gemeenten) is voor het onderhoud ook de component functioneel beheer benoemd. De activiteiten nodig voor het functioneel onderhouden van 14+ en GT Vast worden gecombineerd in 1 functie/persoon.

De functioneel beheerder zorgt ervoor dat het functioneel beheer voor gebruikersgroep wordt uitgevoerd en is operationeel het contactpersoon naar de leverancier van de dienst. Hiernaast is de functioneel beheerder onderdeel van het CBO en verzorgd samen met de contractbeheerders het beheer op de contracten.
De functioneel beheerder is primair aanspreekpunt voor zowel gemeenten en verantwoordelijken binnen VNG Realisatie. Naast het operationeel beheer levert de beheerder input op strategisch niveau in de ontwikkeling van
de beheerde producten van 14+ en GT Vast en adviseert op basis van zijn kennis van technologische ontwikkelingen.

Verantwoordelijkheden
De Functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van producten en diensten van de afdeling GT. De functioneel beheerder levert kennis en expertise op het gebied van telecommunicatie
producten de inzet van telecommunicatie producten in het gemeentelijk domein. De Functioneel Beheerder is onderdeel van het Contract Beheer Organisatie van de afdeling GT en is mede verantwoordelijk voor de resultaten van het CBO.
 
 
 • Het functioneel beheren van de producten 14+ en GT Vast;
 • Het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten
 
Verantwoordelijkheden
 • Verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de producten 14+ welke in gebruik zijn bij deelnemers van dit contract;
 • Eerste aanspreekpunt voor (functioneel) gebruikers van de producten 14+;
 • (Mede) verantwoordelijk voor het organiseren van informatie en kennis sessies richting gebruikersgroepen;
 • Monitoren dat de beschikbaarheid van de Dienst 14+netnummer;
 • Sturing op de dienstverleningsafspraken met de leveranciers van de producten 14+ en GT Vast;
 • Autorisatiebeheer, Incident Management, Change Management en Release Management voeren over de producten 14+ en GT Vast;
 • Monitoren/ondersteunen technische vraagstukken bij gemeenten en overige deelnemers;
 • Het rapporteren op zowel operationeel als management niveau over de prestaties en voortgang van de activiteiten van de leveranciers;.
 • Wijzigingen en dienstverleningsverbeteringen realiseren zowel intern als richting leveranciers en deelnemers;
 • Het (op strategisch niveau) input leveren voor de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+; ·Het
  (op strategisch niveau) adviseren bij mogelijkheden als gevolg van technologische ontwikkelingen.
 

Eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de ICT industrie;
 • Uitgebreide kennis van of ervaring met, 5 jaar +, implementatietrajecten van ICT producten in de gemeentelijke markt;
 • Uitvoerige kennis van of ervaring met , 5 jaar +, de werkwijzen en de interne bedrijfsvoering van gemeentelijke klant contact centra;
 • Kennis van cloudproducten en -diensten in gebruik door contact centra binnen het gemeentelijk domein;
 • Kennis van wet en regelgeving rondom gegevensbeveiliging en beveiliging persoonsgegevens bij cloud producten en opslag;
 • Basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht;
 • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS