Infrastructuur Engineer voor DUO

Locatie: Amsterdam, Noord-Holland
Datum Geplaatst: 08-03-2019
Wij zijn op zoek naar een Infrastructuur Engineer voor DUO in Amsterdam
Startdatum : Zeer spoedig, voor 36 uur in de week
Standplaats : Amsterdam

Verantwoordelijkheden
 • Je bedenkt oplossingen die technisch goed in elkaar steken, economisch haalbaar en beheerbaar zijn.
 • Documentatie is onderdeel van het te leveren product.
 • De afdeling heeft een eigen testlab waarin alle ontwikkelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Je geeft advies ten aanzien van MiddleWare infrastructuur en signaleert knelpunten op dat gebied. Je bereidt de proefproductie voor, voert deze uit en evalueert deze.
 • Je stelt richtlijnen en kwaliteitsnormen op m.b.t. exploiteerbaarheid van apparatuur en programmatuur, die opgenomen worden in de Methoden, Technieken, Hulpmiddelen en Voorschriften (MTHV’s).
 
 • Je bent o.a. verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van en correct werken van de ICT-infrastructuur en het veiligstellen en beschikbaar zijn van gegevens en applicaties.
 • Je bent bevoegd tot het accepteren of afwijzen van wijzigingen op componenten van de ICT-infrastructuur en hebt onbeperkte systeemtoegang m.b.t. besturingssysteemsoftware en de primaire DUO-systemen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van het in beheer nemen van applicaties en infracomponenten.
 • Je werkt architectuur uit tot technisch ontwerp en denkt mee over de technische implementatie van software op de ICT infrastructuur. 
 
 • Dagelijks Beheer en Project deelname:
 • Technisch beheer op middleware producten in de verschillende OTAP omgevingen
 • Oplossen complexe problemen en incidenten
 • Bijdragen aan inrichting, beheer en onderhoud centrale logging en monitoring
 • Ondersteunen functionele beheerders en ontwikkelaars.
 • Input leveren bij ontwerp van technische infrastructuur en inrichting hiervan
 • Opleveren installatie- en configuratiehandleidingen en bijwerken documentatie, zoals technische ontwerpen
 • Intake wijzigingsverzoeken en invoer nieuwe of gewijzigde infrastructuurcomponenten
 • Voorbereidingen tbv pre-productie, uitvoeren en evalueren
 • Bijdragen aan deployment automation en/of java applicatie server platform Redhat Jboss EAP op RHEL7
 • Scripting activiteiten op het gebied van deployment automation en provisioning van Jboss instanties
 • Inrichten / configureren java applicatie in Xebialabs XL Deploy


Eisen
 • Minimaal HBO denk en werk niveau
 • Relevante werkervaring en affiniteit met Agile/Scrum, 1 jaar
 • Kennis van Scripting (zoals Bash, Python, etc), 3 jaar
 • Meerdere jaren ervaring in een complexe omgeving, 4 jaar
 • Kennis en ervaring met Redhat Enterprise Linux, 4 jaar
 • Aantoonbare kennis en ervaring met orchestration (bijvoorbeeld Puppet, Salt, Ansible), 3 jaar
 
Wensen
Aanvullende kennis:
 • VmWare vSphere, RHEL, Zabbix, JIRA, Confluence, Openshift
 • Container Platform, Kubernetes en Docker
 • HP-Fortify, GitLAb, SonarQube, Jenkins, JBoss EAP 6
 • Artifactory, Maven, XL-Release, XL-Deploy, Jboss, Bower, Nginx, Java, Javascript, Python, Puppet, Ansible/Saltstack, XL-Release


Overige functie wensen:
 • Ervaring met een desired state oplossing, zoals Puppet
 • Teamspeler


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS