Business Analyst Senior

Locatie: Schiphol, Noord-Holland
Datum Geplaatst: 12-04-2019
Voor Schiphol zijn we op zoek naar een Business Analyst (senior)

Programma Digital Finance
Schiphol vernieuwt komende periode haar Finance afdeling en dienstverlening. De huidige situatie is verouderd geraakt. In de nieuwe situatie zullen operationele zaken grotendeels geautomatiseerd verlopen en worden de IT systemen naar de cloud gebracht. De afdeling Finance wordt daarbij veel meer in staat gesteld een proactieve adviseur te zijn voor haar stakeholders. Deze vernieuwing wordt onder governance van het Digital Finance Program (DFP) uitgevoerd. 

Project IT/ Integratie
Het IT gedeelte van DFP bestaat grofweg uit twee delen. Enerzijds worden de nieuwe Finance IT-oplossingen ingericht, anderzijds moeten deze nieuwe oplossing binnen de bestaande Schiphol IT-omgeving worden geïntegreerd. Dit tweede deelproject (IT/ Integration) zorgt dus dat de nieuwe Finance oplossingen aan alle vereiste rand systemen worden gekoppeld (circa 40 bestaande/ nieuwe interfaces). Ook zorgt dit deelproject voor alle overige noodzakelijke IT-activiteiten zodat de nieuwe situatie betrouwbaar en efficiënt werkt. 

Gevraagde rol
Daadkrachtige analytisch sterke Informatie Analist met 10+ jaar ervaring. 
Acteert makkelijk op het snijvlak van IT & Finance 
Kennis/ervaring van finance/ERP processen, must have
Kennis/ervaring van IT/applicaties/interfaces, must have
In staat processen snel scherp te krijgen en te beschrijven
In staat functionele ontwerpen te maken voor te realiseren interfaces
Kan goed omgaan met weerstand en tijdsdruk


Kerntaak:
• In samenwerking met Projectmanager en Beheer zorgdragen dat tijdig alle vereiste interface specificaties voldoende gedetailleerd zijn beschreven.
• Input komt vanuit andere projecten uit het programma (via Programma Architect/ Analist). 
• Resultaat stelt de legio betrokken applicatiebeheerders in staat de gevraagde aanpassingen aan hun deel van de interfaces "first-time'right" uit te voeren.
• In staat snel voor een groot aantal interfacedelen het WAT (input) te vertalen naar HOE (realisatie specificaties).
• Creëren en behouden van overzicht op de onderhanden inhoud is cruciaal.

Dagelijkse werkzaamheden:
• Ophalen belangrijke requirements voor alle beoogde interfaces
• Bespreken van requirements met betrokken applicatiebeheerders
• Opstellen van Interface Specificaties inclusief data mapping
• Inhoudelijk Support tijdens uitvoering door applicatiebeheerders
• Verwerken tussentijdse wijzigingsverzoeken
• Inhoudelijk Support tijdens testen van uitgevoerd werk

Gevraagde eigenschappen:
• stress bestendig 
• analytisch sterk 
• assertief 
• schakelt makkelijk met verschillende persoonlijkheden uit verschillende functies en niveaus 
• Zelfstandig 
• plan- en projectmatig 


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS