Communicatieadviseur- en coördinator

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland
Datum Geplaatst: 12-04-2019
Wij zijn op zoek naar een Communicatieadviseur en coordinator voor VNG
Standplaats : Den Haag

VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten en verleent diensten aan haar leden; zowel pro-actief als op verzoek. Zij is het platform voor opinievorming, kennisontwikkeling en innovatie.


Over de Omgevingswet:
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.


Over het programma Omgevingswet:
Het programma Omgevingswet is gericht op het maken van uitvoerbare wet- en regelgeving en ondersteunt, stimuleert en faciliteert gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Door collectieve producten te ontwikkelen en te ontsluiten gericht op de veranderopgave: beleidscyclus, kerninstrumenten, content, digitalisering, processen, dienstverlening vanuit het perspectief van anders werken. VNG, VNG Realisatie en VNG Academie hebben de krachten gebundeld en werken samen vanuit een programma aan deze opgave.


Doel van de opdracht:
Het verzorgen van de communicatie binnen het team Omgevingswet over alle onderdelen (wetgeving, kerninstrumenten, informatievoorziening en de veranderopgave). Daarnaast coördinatie over het team van communicatieprofessionals.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
 • Coördineert de communicatieactiviteiten binnen het programma, zorgt voor samenhang van de activiteiten binnen het team (4 personen) en stemt af met het programmamanagement.
 • Visie vormen op communicatie over alle onderdelen (wetgeving, kerninstrumenten, informatievoorziening en de veranderopgave) van de Omgevingswet, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Proactief verbinding leggen tussen de verschillende onderdelen binnen het programma Omgevingswet.
 • Proactief advies over communicatie en positionering van de Omgevingswet binnen gemeenten, in het bijzonder over de wetgeving, de kerninstructie en de veranderopgave.
 • Verantwoordelijk voor het relevant maken van kennis en informatie over de Omgevingswet voor diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Rapporteren over de voortgang en adviseren van het programmamanagement en inhoudelijke projectleiders.
 • Actueel houden van kennis en informatie over de Omgevingswet op alle communicatiekanalen van VNG. En waar het informatie betreft over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ook op kanalen van het Programma Aan de Slag.


Kennis- en ervaringsvereisten
 • WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 10 jaar relevante ervaring als senior communicatieadviseur
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de coördinatie van communicatieteams (in afgelopen 10 jaar)
 • Kennis en ervaring met governance van een vereniging of koepelorganisatie
 • Kennis van gemeentelijke processen binnen het fysiek domein.
 • Ervaring met het ontwikkelen van een eigen visie over welke communicatiemiddelen het beste passen bij complexe onderwerpen en vraagstukken en richting diverse doelgroepen daarover advies te geven.
 • Aantoonbare ervaring met het werken met de Omgevingswet en dan in het bijzonder met de wetgeving, de kerninstrumenten en de veranderopgave.
 • Aantoonbare ervaring met het opzetten, programmeren op inhoud en coördineren van bijeenkomsten voor juristen over de Omgevingswet.
 • Kennis van wet- en regelgeving binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.
 • Kennis van kerninstrumenten die relevant zijn voor gemeenten. De beschikking over een netwerk van communicatieadviseurs binnen gemeenten en bij voorkeur ook bij andere overheden die zich bezig houden met de Omgevingswet


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS