Testmanager

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland
Datum Geplaatst: 15-04-2019
Wij zijn op zoek naar een Testmanager
Standplaats : Den Haag


Segmentatie behoort tot de ‘basishygiëne’ voor netwerken. Het beoogd doel van netwerksegmentatie is, om vanuit eigen verantwoordelijkheid de continuïteit van de ICT dienstverlening in stand te houden. Door het aanbrengen van verschillende netwerken binnen een bestaande netwerkinrichting met als resultaat dat malware uitbraken binnen de overheid netwerk kan worden beperkt en hackers, zoals statelijke actoren, worden beperkt om vanaf een gecompromitteerd device binnen het overheidsnetwerk op zoek te gaan naar (waardevolle) informatie of voorbereiden en uitvoeren van sabotage activiteiten.
 
Het project levert de volgende resultaten op:
 • Gesegmenteerd netwerk waardoor communicatie naar andere device-types buiten het eigen VLAN segment uitgesloten wordt.
 • Passende oplossingen om het risico en impact van een Man in The Middle Attack (MiTM) te mitigeren.
 • De opdracht bestaat o.a. uit de onderstaande activiteiten.
 • Functioneel beheerders informeren over de nut en noodzaak van het segmenteren
 • Functioneel beheerders informeren over de uit te voeren (test)werkzaamheden
 • Functioneel beheerders informeren over het migratiemoment
 • Kansen, risico’s en issues afstemmen met de projectmedewerkers
 • Registreren, categoriseren en rapporteren van bevindingen;
 • Adviseren en actief deelnemen aan het projectoverleg (dinsdag);
 • Je bent het aanspreekpunt van de functioneel beheerders;
 • Overige project/test gerelateerde werkzaamheden.


Op te leveren producten 
 • Presentatie/plan van aanpak voor de functioneel beheerder
 • Migratieplan
 • Testplan
 • Testrapport waarin aangetoond wordt dat de 8 device types succesvol gemigreerd zijn
 • Testrapport waarin aangetoond wordt dat de mitigerende maatregelen van ‘the man in the middle attack’ succesvol geïmplementeerd zijn.
 
Eisen
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Minimaal TMAP NEXT gecertificeerd; 
 • HBO werk- en denkniveau;
 • >3 jaar ervaring als testcoördinator binnen een Enterprise omgeving;
 • Kennis van en ervaring met IT Service Management; 
 • Kennis van en ervaring met projectmanagementmethodes zoals Prince2 en Agile/Scrum;
 • Kennis van en ervaring met Microsoft Office en SharePoint.


Scope te migreren devicetypes 
 • VDI
 • multifunctionals
 • printers
 • passpoort-scanners
 • dvp
 • trakakasten
 • schipholboarden
 • mngd-devices_FAT


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS