Werkplek applicatiebeheerder voor Rijkswaterstaat

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland
Datum Geplaatst: 15-04-2019
Wij zijn op zoek naar een Werkplek applicatiebeheerder voor Rijkswaterstaat
Standplaats : Rotterdam

Opdracht
De Centrale Informatie Voorziening (CIV) voert binnen de klant landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van de klant. Binnen de CIV is de afdeling Infra verantwoordelijk voor de levering en instandhouding van de centrale infrastructuurcomponenten en de infrastructuur bouwstenen die onderdeel vormen van de IT-diensten die door CIV geleverd worden aan de organisatie.
 
Binnen de afdeling IV Infra is het team werkplekken & KA gepositioneerd. Een onderdeel van dit team is het Appstore Windows team. De dienstverlening van Appstore Windows  is 7x24. Het kan incidenteel voorkomen dat inzet buiten reguliere kantoortijden gewenst/vereist is. Deze uitvraag vindt plaats in het kader van adviesdiensten - operationele productie en bijbehorende ITIL processen .
 
Technische Omgeving:
De AppStore Windows landschap bestaat uit ongeveer ca. 400 beheerde werkplek applicaties. De applicatie worden aan de werkplek aangeboden en beheerd door middel van SCCM, APP-V en RES(Ivanti)Workspace manager.
 
De applicaties worden zowel aangeboden op de fysiek werkplekken op basis van als in de centrale virtuele Citrix werkplek omgeving. Dit op basis van Windows 7 en Windows server 2008 R2.
 
Vraagstelling:
Ten behoeve van de migratie van Windows 7 naar Windows 10 moeten er c.a. 400 applicaties Windows 10 klaar gemaakt worden. De applicaties kunnen zowel centraal (Citrix, Windows server 2008 R2, Windows server 2016) Als decentraal  aangeboden worden op de werkplek. Dit alles conform de OTAP procedure, via een Agile werkwijze, inclusief het voeren van overleg m.h.t. afwijkingen en de vastlegging in documentatie Je zal een nauw contact hebben met de betrokken applicatiebeheers
 
Voor de migratie worden adviesdiensten gevraagd. De adviesdiensten kunnen bijvoorbeeld  de volgende werkzaamheden, diensten of producten betreffen.

Werkzaamheden:
- Uitvoeren van wijzigingen (en waar nodig deze ook initiëren en/ of voorbereiden);
- oplossen van verstoringen; ook buiten kantoortijden
- storingsanalyses en relevante informatie uitvoeren en vastleggen in Service Management Tool (Topdesk);
- Bijwerken van Beheerders documentatie;
- vastleggen van diverse (beheer)activiteiten in Werkinstructies/ procedures.

 


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS