Agile Coach voor Logius

Locatie: Den Haag, Zuid-Holland
Datum Geplaatst: 15-05-2019
Wij zijn op zoek naar een Programmamanager voor Logius
Start : na aanvraag VOG, voor 32 uur in de week
Standplaats : Den Haag

Opdrachtbeschrijving

De primaire taak van de Programmamanager Doorontwikkeling is het uitvoeren van de implementatieagenda voor de nieuwe organisatie en het operationeel leiden van het programma

Doorontwikkeling Logius. In dit programma zijn momenteel de volgende deeltrajecten geïdentificeerd: 
• Backlog van de Implementatieagenda Logius 2019; 
• Faciliteren organisatieontwikkeling; 
• Huisvesting; 
• Introductie en implementeren van de Agile/SAFe werkwijze; 
• Organiseren Opleidingen voor de SAFe implementatie en werkwijze; 
• Financiële doorontwikkeling Logius (zowel in- als extern); 
• Evaluatie Doorontwikkeling;

Wat ga je doen als Programmamanager Doorontwikkeling:
 • Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de backlog Implementatieagenda Logius 2019 en het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten (Program Increments en Sprintwisseldagen). Je legt hierover verantwoording af aan het afdelingshoofd HR&O en de directie; 
 • Je begeleidt de introductie van de Agile/SAFe werkwijze, inclusief het ontwikkelen en samenstellen van teams en samenwerkingsvormen; 
 • Je zorgt er, samen met de collega’s van de afdeling HR & Organisatie, voor dat de ambities van de organisatieontwikkeling op het gebied van samenwerking, houding en gedrag en de inbedding van de kernwaarden van Logius vorm krijgen; 
 • Je borgt de samenhang binnen het programma en je bent verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de deeltrajecten; 
 • Vanuit je verantwoordelijkheid voor het programma adviseer je de directie over alle met het programma verband houdende zaken; 
 • Je adviseert vanuit ervaring en vanuit de geformuleerde ambities bij de doorontwikkeling over de wijze waarop een veranderings- en implementatietraject binnen Logius kan plaatsvinden. Hierbij denk je buiten de gebruikelijke kaders en heb je gelijktijdig oog voor wat kan, mede gezien de kaders die het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) biedt; 
 • Je stuurt het programmateam aan en zorgt voor integraliteit.
 • De manier waarop je de werkzaamheden doet is in lijn met de kernwaarden van Logius: betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud.


Eisen
 • 5 jaar aantoonbaar manager of programmamanager in agile werk omgeving
 • 5 jaar Ervaring in transitie(s) naar Agile werken 
 • 3 jaar Ervaring inrichten team of afdeling tbv agile werken
 • 5 jaar Ervaring binnen een coroporate of overheidsomgeving
 • Ervaring met het geven van strategisch advies over organisatievraagstukken is een pré
 • Kennis van en affiniteit met het werkveld van Logius en daarmee ,samenhangende (beleids)onderwerpen en aandachtsgebieden is een préWensen
 • kennis met Agile werken


 

Maarten Bos (consultant)
Mobiel :  06-1222 8009 
Website: https://www.eureka-recruitment.nl
E-mail :  maarten.bos@eureka-recruitment.nl

 
of
this job portal is powered by CATS